Monday, August 8, 2011

Dhoop Aarti Lyrics - Download Mp3

Author is PRIYANKA RAUTELA.DHANKAR on Monday, August 08, 2011

Sairam !As you all know that since past three days I am continuously posting the English lyrics of Shirdi Sai Baba Aarti's 1.Kakad Aarti 2.Madhyana Aarti 3.Dhoop Aarti and now my next post will be on Shej Aarti .I am posting these Aarti lyrics on the request of all those readers of mine who wish to read everything about Baba on one particular place.Here is the lyrics of Dhoop Aarti for all of you . Allaha Malik  1 Aarti Sai Baba

Composed By-Shri Madhavrao Vamanrao Adkar

Aarti Sai Baba, saukhyadaataara jeeva. Charana rajaataleeDhyaava daasaan visaawaa, bhaktaa visaawaa.

Aarti Sai BabaJaaluniyaan aananng swaswaroopee raahe dhangaMumukshu janaan daavee nija dolaan

Sreeranga, dolaan Sreeranga Aarti Sai BabaJayaa manee jaisaa bhaava tayaa taisaa anubhavaDaawisee

dayaaghanaa aisee tujzee hee maava tujzeeheemaava Aarti Sai BabaTumache naama dhyaataan hare sansrithi

vyathaaAgaadha tava karanee maarga daawisee anaadhaa,daawisee anaadhaa Aarti Sai BabaKaliyugee

avataara saguna parabrahm saacharaAvateerna jhaalase swami Datta digambara, Datta digambara Aarti Sai

BabaAattan divasaan guruwaaree bhakta karitee waareePrabhupada pahaavayaa bhavabhaya niwaree, bhaya

niwaree Aarti Sai Baba:Maajan nija dravya tteewaa tav charan rajasevaaMaagane hechiyaataa tumhan

devaadhideva, Devaadhideva Aarti Sai BabaIchchita deena chaatak nirmala toya nijasookhaPaajaawe

maadhavaa yaa saambhal aapulee bhaaka, aapulee bhaaka Aarti ...


                        2 Abhang

Composed By:: Shri Dasganu Maharaj

Shirdee maajze Pandharapura Saibaba RamaavaraBaba Ramaavara, Sai Baba RamaavaraShuddha bhaktee

chandrabhaabagaa, Bhaava pundaleeka jaagaapundaleeka jaagaa. Bhaava pundaleeka jaagaaYaa ho yaa ho

avaghe jana karaa Babaansee vandana.Saisi vandana karoo Babaansee vandanaGanu mhane Baba Sayee.

Dhaava paava maajze aayeepaava maajze aayee. Dhaava paava maajze aayee                       3 Naman

{ A garland of traditional prayers}

Ghaaleena lotaangana vandeen charana Dolyanee paaheen roop tujzePreme aalingana aanande poojin, Bhave

oowaalina mhane Naamaa.Tvameva maataa cha pitaa tvameva Tvameva bandhuscha sakhaa

tvamevaTvameva vidyaa dravinam tvameva, Tvameva servam mama Devadeva.Kaayena vaachaa

manasrendriyaiarwan Budhyatmanaa vaa prakriti swabhavaatKaromi yadyatsakalam parasmai, Narayanaayeti

samarpayaamiAcyutam Keshavam Raamanaaraayanam Krishnadaamodaram Vaasudevam

HarimShreedharam Maadhavam Gopikaa Vallabham, Jaanakeenaayakam Raamachandram Bhaje.Hare

Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare HareHare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. (three times repeat)

 Shri Gurudeva Dautt

4 Namaskaaraastak

Composed By :: Shri Mohani RajAnantaa tulaa ten kase re sthavaave, Anantaa tulaa ten kase re namaaveAnantaa mukhaanchaa shine shesh

gaataan, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.Smaraave hmanee twatpadaa nitya bhaave, Wurave taree

bhaktisaattee swabhaaveTarave jagaa taarunee maaya taataa,Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.Vase jo

sadaa daavayaa santleela, Dise agna lokaanparee jo janaalaaParee antaree gnaana kaiwalya daataa,

Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.Baraa laadhalaa janma haa maanvaachaa Naraa saarthakaa

saadhaneebhuta saachaDharoon Sayeepremaa galaayaa ahantaa, Namaskaar saashtaang Shri

Sainaatha.Dharave karee saana alpagna baala, Karaave amhaa dhanya chumboni gaalaaMukhee gala preme

karaa graas aataan, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.Suraadeeka jyaanchyaa padaa vanditaantee,

Sukadeeka jyaante samaanatva deteePrayagaadi teerthen padee nasmra hotaa, Namaskaar saashtaang Shri

Sainaatha.Tujhyaa jhya padaa paahtan gopabaalee, Sadaa rangalee chitswaroopee milaaleeKaree

raasakreedaa save Krishna naathaa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.Tulaa maahato maagane eka

dhyaave, Karaa jodito deena atyanta bhaaveBhavee mohaneeraaja haa taari aataan, Namaskaar saashtaan   

          5 Aisaa eyee baa

Aisaa eyee baa – Sayee digambaraa – Akshyaya roopa avataaraSarvahi vyapaka too – Shrutisaara –

anusayaatrikumaaraa – Aisaa eyee baa!Kaashee snaana japa – pratidivashee – Kolhapura bhikshesee –

nirmala nadi tungaaJala praasee – Nidra maahur deshee - Aisaa eyee baaJzholee lombatase vaamakaree –

trishoola damaroo dhariBhakta varada sadaa sukhakaaree Deseel mukti charee - Aisaa eyee baaPaayee

paadukaa japamaala – kamandaloo – Mrigacchalaa – dhaarana kariseebaaNaagajataa – Mukuta sobhato

maathaa - Aisaa eyee baaTatpara tujyaa je dhyaanee – akshyaya Thyaanche sadhanee – Lakshmeevasa

kareeDinarajanee – Rakshisi sankat vaaruni - Aisaa eyee baaYaa pari dhyaana tujze gururaayaa – Drishya

karee nayanaan yaaPoornaananda sukhe hee kaayaa – Laavise hariguna gaayaa - Aisaa eyee….

6.Shri Sainatha Mahimna Strotrama

Composed By :: Shri Upasani Baba Maharaj

Sadaa satswaroopam chidaananda kandamJagat sambhavasthaana samhaara hetumSwabhaktechhayaa

maanusham darsayantamNameeswaram Sadgurum Sainaatham.Bhavadwaantha vidhwamsa maarthaanda

meeddyammanovaagateetam munir dhyana gamyamJagadvyapakam nirmalam nirgunam

twaamNameeswaram Sadgurum Sainaatham.Bhawaambhodi magnaarthitaanaam

lanaanaamSwapaadaasritaanaam swabhakti priyaanaamSamuddhaaranaartham kalow

sambhavantamNameeswaram Sadgurum Sainaatham.Sadaa nimba vrikshasya

mooladhivaasaatSudhaasravinam tiktamapya priyantamTarum kalpa vrikshaadhikam

saadhayantamNameeswaram Sadgurum Sainaatham.Sadaa kalpavrikshyasya tasyaadhi mooleBhawadbhava

budhyaa saparyaadisevaamNrinaam kurwataam bhukti mukti pradantamNameeswaram Sadgurum

Sainaatham.Anekaashrutaa tarkya leelaa vilaasaeihSamaavishkruteshaana bhaasvat prabhaavamAhambhaava

heenam prasannathma bhaawamNameeswaram Sadgurum Sainaatham.Sataam Vishramaaraama

mevaabhiraamamsadaa sajjanaih samsthutam sannamadbhihJanaamodadam bhakta

bhadrapradantamNameeswaram Sadgurum Sainaatham.Ajanmaadhyamekam param brahma

saakshaatSwayam sambhavam raamamevaavateernamBhawadharshanaathsam puneetah

prabohamNameeswaram Sadgurum Sainaatham.Sree Sayeesa kripaanidhe akhilanrinaam sarwaartha siddhi

pradaYushmatpaadarajah prabahavamatulam dhaataapi vaktaakshhamahSadbhakthyaa saranam kritaan jali

putah samprapthithosmi prabhoShrimath Sayi paresa paada kamalaa naanya ccharanyam

mamaSayiroopadhara raaghavottamam, Bhakta kaama vibhuda dhrumam prabhumMaayayopahata chitta

shudhayae, Chintayaamyahamaharnisam mudaaSharat sudhaamsu pratrima prakaasam, kripatapaatram tava

SainaathaTwadeeya paadaabja samaashritaanaam, Swachhaayayaa taapamapaa karothuUpaasanaa Daivata

Sainaatha, Sthavairmayopaasaninaasthu sthatwamRamenmaromne tava paadayugme bhrungo, Yathaabji

makarmda lubdhahAneka janmaarjita paapasamkshayo, Bhavet bhawatpaada saroja darshanaatKshamaswa

sarvaanaparaadha poonjakaan, praseeda Sayeesa Sadguro dayaanidheSri Sainatha charanaamrita

putachithaah, Sthwatpaada seva natrataah satatamcha bhaktyaaSamsaara janya duritaagha vinirgataaste,

kaivalya dhaama paramam samavaapnuvantiStrotrame tatpatte bhakthyaa yonara

athanmanaahsadaaSadguroh Sainaadhasya kripa paatram bhaveddhruham.      7 Guru Prasada Yachanaastakam

Composed By:: B.V.Dev

Ruso mama priyaambikaa majavaree pitahee rusoRuso mama priyaangana priyasutaatmajaahee rusoRuso

bhagini bandhuhee swasura saasubayee rusoNa datta Guru Saayima majavaree kadheenhee rusoPuso na

sunabayee tyaa maja na bhratrujaayaa pusoPuso na priya soyare priya sage na gnateen pusoPuso suhrida naa

sakhaa swajana naapta bandhu pusoParee na Guru Saayima majavaree ksdheenhee ruso.Puso na abalaa

mulen tarun vriddhahee naa pusoPuso na Guru Dhakute maja na thor saane pusoPuso nacha bhale bure sujan

sadhuheen naa pusoParee na Guru Saayima majavaree ksdheenhee rusoRuso chatura tatwavit vibhudha

praagna jnaanee rusoRusohi vidushee striyaa kushal panditaahee rusoRuso mahipatee yatee bhajak

taapaseehe rusoNa Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee rusoRuso kavi rishee munee anagha siddha

yogee rusoRuso hi grihadevataa ni kula grama Devee rusoRuso khala pishaascahee malin dhakineehee

rusoNa Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee rusoRuso mriga khaga krimi akhila jeeva jantu rusoRuso

vitap prastaraa achal aapagaabdhee rusoRuso kha pavan naagni vaar avani panchatathwe rusoNa Datta Guru

Saayima majavaree kadheenhee rusoRuso vimal kinnaraa amala yakshineehee rusoRuso shashi khagaadihee

gagani taarakaahee rusoRuso amararaajahee adaya dharmaraajaa rusoNa Datta Guru Saayima majavaree

kadheenhee rusoRuso mana Saraawatee chapala chitta tehee rusoRuso vapu dishaakhilaa kattina kaal tohee

rusoRuso sakal vishwahee mayi tu brahma golaaM rusoNa Datta Guru Saayima majavaree kadheenhee

rusoVimoodha hmanoonee haso majana matsaraahee dasoPadaabhi ruchi ulhasoh janan kardamee naa

phasoNa durga dhriticha dhaso ashivbhaav maage khasoPrapanchi manahe ruso dridda virakti chitee

ttasoKunaachihi grinaa naso na cha sprihaa kashaachee asoSadaiva hridayee vaso manasi dhyani Sayee

vasoPadee pranaya voraso nikhila drishya baabaa disoNa Dattaguru Saayima upari yaachneela ruso.                     8 Mantra Pushpam

Hari Om yagnena yagnamayajanta devaastaani dharmaani prathamaabyaasanTehanakam mahimaanah

sachanta yatra poorve sadhyaa santi Devaah;Aum rajaadhiraajaaya prasahya saahine namo vayam

Vaishravanaaya kurmaheSa me kaaman kaama kaamaya mahyam kameswaro Vaishravano

tathatu.Kuberaraya Vaishravanaaya Mahaaraajaaya namah.Om swasti saamrajyam bhojyam swaaraajyam

vairaajyam, paarameshtyamRaajyam mahaarajya maadhi patya mayam Samantaparyaa

yeesyatSaarvabhoumah saarvayushya aantaadaaparaaraadhaat prithivyaiSamudraparyanthaayaa

ekaraalithiTadapyesha slokobhigeeto marutah parivestaaro marutah pariveshtaaromaruttasyaavasan gruhe

Avikshitasya kamaprer Visvedevaah sabhaa sada ithiShri Naarayana Vaasudevaaya Sri saccidananda

Sadguru Saiñatha Maharaja ki JayaKaracharanakritam vaakkaayajam karmajam vaaShravananayanajam vaa

maanasam vaaparadhamViditamaviditam vaa sarvame tatshkamasvaJaya Jaya karunaabdhe shri pabho

Sainaatha.Shri Naarayana Vaasudevaaya Sri saccidananda Sadguru Saiñatha Maharaja ki JayaShri

Satchitaanand Sadguru Sainaath Maharaaj kiRaajaadhiraaja Yogiraaja ParaBrahma Sainaath Maharaaj
Shri Satchitananda Sadguru Sainath Maharaaj Ki Jai !!!

Aum Rajadhiraja Yogiraja
Parabrahma Sainatha Maharaja
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.1*Kakad Aarti Lyrics  2.Madhyana Aarti Lyrics 
Dear Sai devotees if you like what I post and wish to recieve the direct mail in your inbox whenever I post then kindly subscribe for free and get each post in your mail. Subscribe Now!

Loading

Kindly Bookmark and Share it:

3 comments:

Narendra_JOBS on February 16, 2012 at 6:47 PM said...

When i am reading and watching live tv1 its very intersting and happy to spend an half an hour for that.

sami on March 2, 2012 at 3:01 AM said...

i love baba

sami on March 2, 2012 at 3:03 AM said...

that was very alluring ..sai ram

Post a Comment

Express yourself,and help us to serve you better .jai sairam

 

Bhajans Of Baba

Sai Stories In Telugu

Sai Prayer Club